• terminowość realizowanych usług 
  • nowoczesną flotę 
  • indywidualne podejście do klienta 
  • kompleksowy system przepływu informacji o statusie realizowanego zlecenia 
  • optymalizacja kosztów transportowych 
  • odpowiednie ubezpieczenie przewożonego ładunku